Press

Att tänka på för press, fotografer och bloggare.

När en Pridefestival arrangeras är det många som vill fota, skriva och dokumentera festivalen. Detta är otroligt roligt, givande och bra. Men som alltid finns det diverse saker att tänka på när du skriver en artikel, ett blogginlägg eller fotar.
När du skriver din artikel/ditt inlägg är det viktigt att tänka på att bara för att en människa ser ut som en Hon eller en Han är det inte säkert att hen definierar sig som detta. Var inkluderande och fråga gärna personen om hens pronomen om det är viktigt att benämna det i texten.

Vill du använda fotografier du tagit? Tänk på att fråga innan om det är okej att fotografera personen samt att bilden publiceras. Under Pride är det många som lever ut men inte nödvändigtvis per automatik vill bli fotograferade. Respektera detta.

Nedan följer en ordlista samt kort förklaring kring olika begrepp som används/kan användas. För att inte kränka någon eller vara exkluderande är det viktigt att tänka på hur du använder dessa ord och begrepp.

Ordlista & Begrepp

Förkortningar

HBTQ = Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, trans-personer och queer.
LGBTQ =Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer. Den engelska motsvarigheten till HBTQ.
Sexuella läggningar
Bisexuell = Personen har förmåga att bli förälskad och/eller sexuellt attraherad av en person oavsett kön.
Heterosexuell = Personen har förmåga att bli förälskad och/eller sexuellt attraherad av någon av motsatt kön.
Homosexuell = Personen har förmåga att bli förälskad och/eller sexuellt attraherad av någon av samma kön.
Kön
CIS-person = Personer som identifierar sig med det biologiska kön de föds med.
Dragking/dragqueen = Person som leker med det kvinnliga/manliga könsuttrycket, på scen eller för att väcka uppmärksamhet.
Intersexuell = Person som föds med obestämbart biologiskt kön.
Kvinna och man = De juridiska kön vi tillåts ha i Sverige.
Könsidentitet = Det genus man själv har bestämt att definiera sig som.
Könsuttryck = Kläder, kroppsspråk, frisyr, smink, accessoarer och annat som används för att ge uttryck för det sociala könet.
Transa = Ett ganska dåligt begrepp som ibland används istället för transvestit.
Transfobi = Rädsla för personer med oklar könsidentitet eller för personer som är könsöverskridande.
Transperson = Paraplybegrepp för personer som överskrider normerna för hur man ”får” uttrycka sitt kön.
Transsexuell = En person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört med sitt biologiska kön. (Benämns som transsexualism, ej transsexualitet eftersom det är ett icke-ord)
Transvestit = En person som mer eller mindre ofta, helt eller delvis klär sig i det motsatta könets kläder för att må bra.
Vanliga uttryck
Butch = Kvinna som klär sig i traditionellt manliga kläder.
Femme = Kvinna som klär sig i traditionellt kvinnliga kläder.
Faghag = Betecknar (oftast heterosexuella) kvinnor som umgås med homo- och bisexuella män.
Fikus = Växt av ett tropiskt släkte träd.
Fjollig = Betecknar en man som bryter mot normen för hur feminin en man tillåts vara. Kan vara nedvärderande.
Gay = Används både om homo- och bisexuella män och kvinnor, men oftast för att beteckna män.

Begrepp

Queer - Queer används oftast av de som inte vill anpassa sig till heteronormen. Det handlar dels om akademisk forskning som studerar det mest ”normala” istället för att studera det som är ovanligt. Det är dessutom en aktivistisk rörelse som motarbetar heteronormativitet i dagens samhälle. Queer har egentligen ingenting med sexuell läggning att göra utan utgångspunkten är istället att det inte finns några naturliga eller normala identiteter och etiketter, då man anser att allt sådant är konstruerat.

Heteronormativitet - I dagens samhälle anses heterosexualitet vara det ”normala” eller det vanliga. Detta leder till att allting som avviker från heterosexualiteten och de könsroller som denna har skapat, anses vara avvikande, onormalt eller konstigt.

Huvudsponsorer

Sparbanksstiftelsen Broberg Söderhamn Centerpartiet Söderhamn Centerpartiet SöderhamnCenterpartiet Söderhamn

Waynes

Övriga partners

Socialdemokraterna CenterpartietHappyprideBerglunds GrafiskaFöretagarnaBildaFotogubbenIca AlenVäxbo KrogBollnäs KulturkrogMiljöpartiet SöderhamnSvenska kyrkanBilbolagetLOStorschlagetCenterpartiet SöderhamnSöderhamns kommunSöderhamns kommunSöderhamns kommun